تاکسیمو
TAXIMO

Sin up درباره ما
HTML5 Logo

android اندروید

با تاکسیمو در ساعات مختلف شبانه روز همواره با ظاهری متفاوت از اپلیکیشن روبرو می شوید!و اینکه این سامانه بدون اینترنت هم وظیفه خود را انجام می دهد*

With taximo in different hours of the day, you always have a different appearance of the app! And that this system without the Internet also performs its duty.

Private اختصاصی!

باتوجه به اهمیت رعایت امنیت بالا و شرایط موجود بازارمنطقه،قصد بر انتشار برنامه بصورت سراسری نیست! دریافت اشتراک و انواع ثبت نام صرفا با درخواست مشترک و تماسِ شرکت ممکن خواهد بود! خدمات تاکسیمو تنها پس از تایید موارد مربوط به هویت فرد در اختیار وی قرار می‌گیرد!

info@taximo.ir" class="read-more-btn">Given the importance of maintaining high security and the existing conditions of the market, it is not intended to publish the program globally! Receiving Subscriptions and Registration Types will only be possible with a joint request and company contact! Taxi services are only available upon confirmation of the identity of the person!

Smart a توافق هوشمند

کرایه توسط هر راننده قابل تغییر است-شما میتوانید با مشاهده درصد تخفیف هر راننده و میزان رضایت مردم از وی همواره دارای بهترین انتخاب باشید

Fare can be changed by any driver - you can always have the best choice by seeing each driver's percentage discount and satisfaction. - up = touch
  • Device Content Image
  • Device Content Image
  • Device Content Image

Cooperation

تاکسیمو یک سرویس اختصاصی سفارش تاکسی است که دارای شبکه ایی مدرن و سازمانی با امنیت بالاست! ثبت نام در این شرکت با وجود سختگیری های اولیه از طرفی مزایای زیادی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد هدف:ایجاد اشتغال متناسب و رفاه اجتماعی با یک اپلیکیشن بومی و بسیار متفاوت! ما یک برنامه‌ برای ارائه خدمات به خانواده داریم که راننده رو تا حد قابل قبولی حمایت می‌کنه! آینده رو میشه تغییر داد.. برای اطلاع از شرایط همکاری با ما تماس بگیرید

User Avatar

Taximo is a dedicated taxi service with a modern high-tech network! Signing up for the company, despite the rigorous rigging on the one hand, offers a lot of benefits to users Purpose: To create decent employment and social welfare with a native and very different app! We have an app for family service that supports the driver to a satisfactory level! The future can be changed. Contact us for information about cooperation

Codrops Logo
Instagram

Ui,ux by Ehsan Hafezi

Telegram channel